icon

মারেহ্ পিধে (চাকমা ছড়া)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 14th, 2019 icon 247

মারেহ্ পিধে

আলোময় চাকমা

ধান তলোইবোত ছরমা হুরো,
ছিঁয়ো বাশছো হোই….?
নানু ঝুরের চানাহ্ ভুরোত্,
চুধো চুধো বোই।

হুরো ছ’উন চিরিং চারাং,
উধি ন’ পাত্তন ইজরত।
মামাহ্ বানার মারেহ্ পিধে,
নিজেস নিইয়া পিজোরত।

বাবাহ্ আনেল্লোই আগা পাদা,
চিজি ধুলের ঢুলোনত।
চাল’ উগুরে বীজ বীজিদি,
রোদে শুগাদন কুলানত।

২৫/০৯/২০১৫

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *