icon

সনার চিজি (চাকমা ছড়া )

Jumjournal

Last updated Jan 6th, 2020 icon 262

সনার চিজি

আলোময় চাকমা


সনার চিজি আঝিলে,
দ্বি আহধ্ তুলি নাজিলে,
হুত্তুরি বুজ্যার রাক্ জুরায়।
নাক্ বাজি আর চোখ্ বাজি,
বগড়া দাত্তোই দোল্ আঝি,
দেগিলে পরান্ ধরফরায়।

রাঙাঁ চিক্ চিক্ দ্বিয়ান্ গাল্।
বাবা চুয়ার ভুইয়ত্ য়াল্।
আয় আয় ডাগের বাবারে।
মামা দের বেগুনো তাবা,
উলোন্ ছালত্ দগিনো আহভা।
তুচ্যা ন’ লাগিয়ো হিয়য় মামারে।

সনার চিজি ভাত্ রানে,
মুগুজো গাজ’ ফুল্ আনে,
মালা ভাঙালোই।
সনার চিজি লোবিয়ত্ গরে,
চিক্কুয়া ডাগের তরে মরে,
এজ’ বেক্কুনে খারা অই।।


১৯/১২/২০১৪

প্রসঙ্গঃ ,
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Jumjournal

Administrator

Follow Jumjournal

Leave a Reply