icon

দ্বি দাজ্যা রা (চাকমা ছড়া )

Jumjournal

Last updated Jan 6th, 2020 icon 354

দ্বি দাজ্যা রা

আলোময় চাকমা


তিবিরাঙ্ গুইবো শর-শরার।
হুচ্যা হুরাবো কহর-হরার।
রাঙাঁ বে পরানান্ ধহর-পরার।
পেক্কুয়া পুনে লহর-হরার।

লুছ্যাঙ্ বেলেইবুয়া ঘর-ঘরার।
বুড়া হুরোবো অধক্ তক্-তগার।
ভরন্দি আদামত্ পুজ্জে জয়-জয়ার।
জুম্মোউনে দিয়োই এজ’ সংজয়ার।

গুলিত্ ছগদাবুয়া তিক্-তিগার।
রোদে চোখ্কুন মির-মিরার।
য়িনে দাত্তুয়া শির-শিরার।
তাগলগত্তুন্ পানি ঝড়-ঝড়ার।

ভাত্তুয়া মনাবুয়া হের-হেরার।
হুত্তুরি বুচ্যা পের-পেরার।
হত্তাল্ মিলাবুয়া ভেন্-ভেনার।
দরে পাদুরি গির-গিরার।

অজাত্যা মজাবো হেন্-হেনার।
ভীর অইয়ে ফারদ দুরি চিন্-চিনার।
দিবুচ্যা ঘুচ্যা তাগা ঝন্-ঝনার।
জুলি উত্যে আগুনান্ ভন্-ভনার।

গাবুর পাক্কে রাঙাঁ দা হুন্-হুনার।
ননেইয়া নুদিবানী তেন্-তেনার।
ন’ ধুরিচ্ চিগোন্ দা ছুর-ছুরার।
ছাজিত্ চিজিক্কো চেক্-চেগার।

হাজরত্ এরিয়া পুক্ জিক্-জিগার।
নিগিলের পজাবাচ্ গল্-গলার।
শন্ মজ্যে ঠেঙান্ ঝেন্-ঝেনার।
ভ’ অইয়ে পাগালা ভদ্-ভদার।

পানি তিরাজে ধুরি ছদ্-ছদার।
আহধ্ ছাবরে য়াঁজা পদ্-পদার।
ঝালে লেত্য ধের-ধেরার।
ভুজোলে পিত্থীমি ধিগ্-ধিগার।

মুজ্জো যেই বুচ্যা তাক্-তানের!
তেলে মাল্যা ধক্-ধগার।
গড়া ফিয়োঙত্ ভাক্-ভাগার।
মালা উগুননোয় বির-বিরার।

চিনদিরা জুক্কো লিক্-লিগার।
আলচ্যা গপ্পো ফাক্-ফাগার।
শোল্য হুত্তরিবানি তাক্ তাগার!
চোরাইয়া পিত্তান্ আর’ চুল্-চুলার।
হর’ খেই জিলান্ টিঠ্-টিরার।।।


১৯/১২/২০১৪

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Jumjournal

Administrator

Follow Jumjournal

Leave a Reply