icon

হুন্দি ঘাজিলে হিজেনি (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 314

হুন্দি ঘাজিলে হিজেনি

আলোময় চাকমা

মা’ও লোক্কি বাপ্ ও লোক্কি,
হুন্দি ঘাজিলে হিজেনি?
এক্কা উক্কো লেঘা শিঘি,
গিলি ন’ পারে ফেজানি।

লোক্কি মা-বাপ্ পায় ভিলিনে,
ইচ্ছে মুজিম্ গরানা।
হাদি কাবি ছিলুম্ বাহনর,
পিনোন্ কাবি ওড়োনা!

হাক্কে উড়োস্ মদ্দ’ ছিলুম্,
কাদাক্ কাদি মদ্দ’ পেন্।
পিনোন-হাদি পিনদে লাজাস্।
হমলে অব’ বুদ্ধি-জ্ঞেন্।

আধত্-ঠেঙত্ নোখকুন্ লাম্বা,
দেহরী-লাম্বা চুলানি।
অক্তে অক্তে ঘঙদাত্ দ্যোচ্,
হি অবার মনে হয় হিজেনি।

পারং চৌধুরী ধাগত্ বোই,
নাগর মাধস্ তারালোই।
সিধেসিধি পিয়োস্ ভিলি,
নাহি হেজ্ গরস্ আমালোই?

নুদি চিজিক্ চাজাক্ র’য়ুন্ তর।
ফোন্ ন’ হরে কানত্তুন্।
নিজে ডুবর, জাদও লুগ’র!
হেনে দুগ্ ন’ উদিবো মনত্তুন্!

হাক্কন্ গুরি টাউনত্ থেনেই,
জাদত্ উত্তোস্ পারাহ্ পর।
জাদর ভাচচানি আড়ে ফেল্লোস্,
স-দ-র মা-বাপ্পুন্ ঈচ্ গরর!!!

১৫.০২.২০১৭ইং

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply