icon

চম্পক নগর (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 354

চম্পক নগর

আলোময় চাকমা

আওজর এক্কান্ নাঙ্ চম্পক নগর।
তগাঙর মুই, পহনি হবর?
আঝার বজর আগে কন’ এক্ যুগত্ ;
বাজি এল’ পিত্থীমির বুগত্।
স্বর্গরেজ্য সান্,
সে দেশ্চান্!
দবদবাহ্ থিতব্বর।

কন্ সংস্কৃতির কু-হেনত্ পুড়ি ;
লাড়েয়ত্ ন’ জিনি উবোদ্ গুরি,
ঝাবা যিয়ে বিজক্কানি।
সেনে নেইয়োআর জাদর ধক্কানি।
হুদু পুড়ি রয়ে পদ-ঘাদ্ ;
নেই নেই নেইয়ার, আগর মাত্।

ইক্কে ঈলে ঈলে বিলে বিলে,
গুঙিঁ যার দিনমাধান্।
হাক্কে তা ধক্, হাক্কে ওতা ধক্,
আরে ফেলের জাদর ফেজনান্।
নেইয়ার জাত্, মাত্, সংস্কৃতির গান্।
সেনেত্যেয় আমাইদু……
চম্পক নগর বানাহ্ এক্কান্ ফসিলর নাঙ্!!!

২১.১১.২০১৬ইং

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply