icon

পাত্তুং…… (চাকমা কবিতা)

Jumjournal

Last updated Feb 20th, 2020 icon 295

পাত্তুং……

আলোময় চাকমা


মানা নেই বানা নেই,
মেঘ’ সান্ ভাজি যেই,
আগাজে আগাজে।
নেই চিদে নেই ডর,
পদ্ অদ’ মর ঘর।
ভুঙিঁদুং দেজে দেজে।
.
জুনো ঘরত্ এলানদি,
তারা পহর হিয়েত্ গুলি,
গপ্ মাত্তুং জুনো লগে।
তারা লগে আঝিদুং,
আমাদি ভাচ্ পারিদুং,
গীত্ গেদুং পেগ’ ধগে।
.
বুইয়ার’ আগায় আগায়,
পিত্থীমির জাগায় জাগায়,
এ আগং এ নেই।
ফুলো লগে মধু ওই,
সনার চিজির ধাগত্ বোই,
থে পাত্তুং তা আঝিত্ মিজিনেই।
.
গাবুরি গলাত্ চিকছড়া,
চুলোত্ গুজেই ফুলছড়া,
লেবেদে থে পাত্তুং আমিজে।
গাবুজ্যে বুগোর মনোবল,
জাত্তুং বীষ ওলাঅল্!
হরানত্ লামে পাত্তুং বারিজে।।।


২০/০৫/২০১৬

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Jumjournal

Administrator

Follow Jumjournal

Leave a Reply