icon

স্ববনর হিল চাদিগাঙ (চাকমা কবিতা)

Jumjournal

Last updated Dec 16th, 2019 icon 798

স্ববনর হিল চাদিগাঙ

ম্যাকলিন চাকমা 

ঝাক ঝাক বার্গি পেগ সমার বদি বেরাধন
হিল’ সেরে মুরো বেই চুনিলাল দাগি সমারি
অদন।
জুম গরিয়্যা জুম গত্তন,এ্যাল মোনোত
পুনঙ দাগি বাজি বেই যাদন।
হেচ্ হুমোরি রঙ ছিদেয় যার,
ধান’ শিঝেত পত্তাপত্তি খারা খেলার,
চুনিলাল’র হলমত গাবুরী রেগা বার।
ঘুরি এ্যালুঙ এচ্যা স্ববনর হিল চাদিগাঙত,
তান্যাবি গাঙত যায়,ধনপুদি বারা বানে সেই হিল’ দেঝত।

সুহৃদে হি ভাবের?
মৃত্তিকা লোই গাঝত তলে বঝি এগঝা
গভীনত্তুন গভীনত পরের।
চেঙে,মেয়োনি যিধু আগে
জনম লোয়োন তান্যাবি দাগি সিধু আগেহ্।
ফিরি এচ্যা কর্ণফুলী, রনজিত দেওয়ানর গানে,
গেংহুলী,গিলেপারা যিধু মরে তানে।
সিদু এচ্চোঙ এচ্যা মুই
চাবুগী আ ফুল তুল্যে আলামর গানে।

ঘিলে খারা,নাদেং খারা মোন মুরো দোল দেঝত
গীত গেইয়্যা গীত গান,সুদোম বানিয়্যা সুদোম বিরোন হিল’ সুদোমত।
হাত্তোনত যেইয়্যা হাত্তোনত যান,
লাড়েই গরিয়্যা লাড়েই গরি যান,
হিলর এ্যাই দোল বুগত।

আগ’ দিন ফিরি এচ্যা নুও পেগর গানে
মেঝাঙত কলা পাদা বিজেই
ভাত হার নোয়ারামে।
কাপ্তেই গধা চুগেই যেয়ে
রাজঘর ভেদা দেএ্যা
ভরন্দি আদাম ঘরত সুঘ ফিরি এচ্যা।
রানদালে ঘুমোত্তুন জাগেই দের এ্যাচ্যা,
ফাগুনো আবায় সুঘর দিন ফিচ্যা।
বেরেই এ্যালুঙ গোই সে দেঝত
যিদু রানজুনি খারা খেলে মেঘচাগার বইয়্যারত।

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Jumjournal

Administrator

Follow Jumjournal

Leave a Reply