icon

উয়ুরী উদিবার ভারী ধাব ( চাকমা কবিতা )

আলোময় চাকমা

Last updated Apr 12th, 2018 icon 117

উয়ুরী উদিবার ভারী ধাব

আলোময় চাকমা


আমুঞ্যাঁ ওই ভাবঙর।
মনে মনে হোচপানার সুধো নালুন জড়াঙর।
সে মাধানত তুই এলে,
ভোক্কাই দিলেগি! ন’ অলে,
আজাবোদে ধুরিলেগি জুউচ গোরি।
ভারী ধাব তর উমউম কেইয়াত বাঝী
জাঘত গোরি উদিবার মর “উয়ুরী”।

তর-মর বানি থোয়ে হোচপানার গধানত,
এগামনে গাধঙর।
বেশ গাধি, জারগোরি ঈন্ ওই,
গিরগিরেই উদঙর।
আওচ পুরেই সাজুরিলুং আঝঅ ধক,
ইজেপ নেই হদক্কন রোলুং বুরপারি।
সে মাধানত তর উমউম কেইয়াত বাঝি,
ভারী ধাব উদিবার মর “উয়ুরী”।

মোনো পিদিত এগামনে,
শীবচরনঅ ধক ধ্যানত বোইনে,
ভাবনাত লামঙর।
ভাবনার দুয়ো মিলি, তরে কায় পেম ভিলি,
ভঙঁঙঁর চ্যে ভঙঁঙঁর।
জড়া ন’ বদের হনক্কানে,
লুমিঁলেগি উজুমহনে।
মুই আগং নাদিন দেখ্যা মু’গোরি।
তুই নয়চ্যে চুবেচাবে,
আবাদা গোরি আজাবোদে।
হমলে ধুরিবেগি সেনগোরি?
উদিদুং মুই “উয়ুরী”।

জুমত্তুন ফিত্তে সাজঞ্যাঁ অলে,
দেঘং ন’ দেঘং গমেদালে,
ঘর মুঘী এগামনে এজঙর।
ম’ হধা ভাবীনে নাঙেঁল পধত,
সাঙেঁত সমার অবে ভিলি,
হক্কে হক্কে তুই বাচ্ছে রয়োচ্ছি আক্কোরি।
এজঙর নিজোমনে,
আবাদাস্যা তরে দেঘি উদিলুং মুই “উয়ুরী”।
ভারী ধাব, তরে নিনেই “উয়ুরী”উদিবার মর সেনগোরি।

দুঘো হধানি দুরোত থোই,
মুই আগং রোদোত বোই।
জারাল্যা রোদতান পিঠদি।
উন্দি মনে মনে নুও জুমত বিজবিজীদি হুজঙর।
সে লগে তর-মর সুঘর স্বমনানিও বুনঙর।
ভুঙিঁপোরি হুত্তুন এলে,
চুবেচুবে ঠিগেটাগে গমেদালে,
তর জুরো দ্বিয়ান আধ মর গালচাবাত,
বাঝে দিলেগি চেঁয়েঁত গোরি।
উঃ! ভারী ধাব সেদুক্যা গোরি উদিবার মর “উয়ুরি”!!!


মডেলঃ- স্বস্তি ২৩/০১/২০১৮

Share:
প্রসঙ্গঃ
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Subscriber

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *