icon

লোবিয়ত (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 124

লোবিয়ত

আলোময় চাকমা

কন কুওত্তুন মূ ধোইনে
ইত্তো হুদুম ভাবীনে,
আবাদা গুরি এলে…..
হি হাবেমআই ; সনার গরবা!
হিচ্ছু নেই, লোবিয়ত গুরিবারও লাজ গরে।
এক্কা যিয়ান গম পাহছ সিয়ান লোচ,
সোত ন’ পেলে থোচ,
লাহরে হেচ……
ঘরত গেলে, ভাত হিয়ংগোই ভিলিনে নয়য়ো হোচ।

হিল্যা হুইয়াং আলু পিয়ংগোই গুলোদক,
পদনা বাচ্ছুরিলোই মেজেলুঙ।
লঝা লঝা বাতবাত্যা শাক,
গাভি দিনেই রানিলুং।
বেখকানি লাদাপাদা……
ভারী সোদ্যা তোনদে ধক,
নিজো আধে দি দিদুং।
এক্কা আধে ধুরি তুলি লোচ,
লাহরে গুরি হা……
ঘরত গেলে, ভাত হিয়ংগোই ভিলিনে নয়য়ো হোচ।

ভাত পোইলগত দ্যে মুরিজ বাত্যা।
উঝি পানি ফেল্যা মেইঁয়া শাক।
সুজ মুরিজ চ্যা, বেশ ন’ লোচ,
বাঝিলে পোড়ে নেজায় আভাকভাক।
দিই ন’ দিম,
ত’ জগাচ্যা গুরিনে তুই লোচ।
লাহরে হেচ,
ঘরত গেলে, ভাত হিয়ংগোই ভিলিনে নয়য়ো হোচ।

ইক্কে ভারী তোনো রাত।
তোন পিলে ন’ উদে পাহত।
হদক হে পারে আমিলা ঝুল,
মিজাল হোজালে ন’ পের হুল।
হিল্যা চিগোন ছড়ান ইঝিলুং।
হাঙাঁড়া মিজেনে সেজকশাক গুদেলুং।
হামাক্কায় থেদ’, বিজোর রাদাঁবো হাবিদুং।
ইয়েন ইজে-মাছ হেবাং,
হে চা, সোত পেলে বেশগুরি লোচ।
এক্কা লাহরে গুরি হা…..
ঘরত গেলে, ফলনি দাগিদু
ভাত হিয়ংগোই ভিলিনে নয়য়ো হোচ।

২৯/১১/২০১৭

Share:
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Subscriber

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *