icon

হেজান এলাক সে দিনুন? ( চাকমা কবিতা )

আলোময় চাকমা

Last updated Apr 12th, 2018 icon 126

হেজান এলাক সে দিনুন?

আলোময় চাকমা


আজু নানু যিয়ন কাদে,
পড়া ন’ পান হাদেদাদে।
সুঘোর ঘুম যিয়ন তারা,
দোর হুলিনে এ্যনাবাদে।

বাজঅ পাদার ছেনি ঘর,
হরান্যা রোদোতও ঠাণ্ডা তর।
মনঅ সুঘে কেইয়া সুঘে,
কাদিয়ন আজু-পিজু জনমভর।

জুম কাবিলে দেড় আড়ি,
ধানে সুধোয় ভরাভুরি।
আধ ভাবেলে এ্যরা-মাছ,
রাত ন’ পড়ে বজর ধুরি।

আ, জেত্যো হুগুর ঘরত থেলে,
দিবুচ্যা মাধান রোদ তাদিলে।
হি হেবে হা ফেল্যারাম,
হেবার ছহলাত পোইয়ত ব’লে।

কাদি মাস্যা জুন পহরত,
তে নয় তে, তে নয় তে ইজরত।
ধুধুগ, শিঙাঁ, হেংগ্রংঅ রয়,
নোনেই সুর ভাজিদো বুইয়ারত।

শুউনো মুউনো দিন এবাক,
পাউন্দিত ঘুঁঙুরো পুড়িবাক।
বো চা, ঝি চা দিন এবঅ,
নিঝী নিঝী বোলীপিনোন বুনিবাক।

গাবুজ্যেয় চাঝিবাক থুরচুমো,
গাবুরী বুজিবো বেন বুনো।
হধা বাত্যায় ধরা ধুজ্যে,
আলুলো দুলুলোত নেই উনো।

কারমা পাদা শিলোত পিজে,
গাজঅ বাগল দিই মিঝে।
ধুব সুধোনাল্লো নানান রঙেঁ,
ফুদে তুলি লন আওজে।

ভুঙিঁদো শারাল্যায় আগাজত,
দুয়ো মিলিনেয় বুইয়ারত।
চিক চিক চি-ই-ক র’ শুনি,
হদঅ হধা ইদোত উত্তো মনানত।

বেবে ধনপুদিলোই রাধামন,
সুঘোর গিরিত্তি গরদন।
হালিক, পা পি ন’ অন ভেলে,
কুঞ্জবীলোই দাধাহ কুঞ্জধন।

কুঞ্জদা শারাল্যা অয়েগোই আগাজত,
কুঞ্জবী জনম লোয়েগোই সাগরত।
লাঙ্যাঁ-লাঙোঁনীমায় পড়াহোবাল্যা তারা,
গোজেনে লেঘি ন’ দে তারারে দজনত।

ইদোত তুলিদাক গাবুর লগে,
আঝিদাক, কানিদাক সুঘে দুঘে।
হি দোল এলাক সে দিনুন,
গুঙিঁয়োন আজু-পিজু সুঞ্জুগে।


০৬/১১/২০১৭

Share:
প্রসঙ্গঃ
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Subscriber

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *