icon

জিংহানির লামা (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 260

ভাবঙর মুরোত পুড়ি

আলোময় চাকমা

জাগুলুক মনানর।
কদ’ কধা ভাবঙর।
ছিনে সুধো মু নেই।
ভাবঙর মুরোত পুড়ি।
এব’ আমি হুদু আঘি।
কার’ লাগত কিয়ে নেই।

আধির দ’ যা ধগে তে।
যেবার চেই আগে আগে।
ন’ চিনির পদ-ঘাট।
দোল দোল পদ থোই।
বজং পদ বেহ লোই।
ভুলি যের জাতপাত।

জাদে মরের ঘুরহারি।
ভেইয়ে ভেইয়ে মরামুরি।
মা-বোন আগন রাণী ওই।
দিন যার কার যার?
পুড়ি যার বসকাল।
কন্না ভাবের নিবিরত বোই?

নিলাক নিলাক জুম্মবীরে,
এক্কা গুরি পেই পীড়ে।
থেলেও বা কি অবঅ?
এচ্যে নয় কেল্যে,
যে ধগে ঘাজির ইমিল্যা।
থেলেও জুম্মবী একদিন ঘাজিব’।

ন’ থেলে জাদর টান,
সে মাঞ্যেঁ ভুলি যান
মা, বাপ, ভেই বোন।
শিঘেই না গুরোত্তুন ধুরি,
জাত হোচপানা কুড়িকুড়ি,
যেন জাদর বুগোত আবুজোন।

পুত্যাই পারা জুম্মোবী,
আধে হোদালে ন’ ভাবী।
ভালেদী কামত উজেদং।
যিবে যিয়ে সিবে যোক,
ন’ যায়দি সিবে থোক।
এ কধানি ভাবীদং।

জরা ন’ বদে মনানত।
পুড়িযার হরানদ।
দাঙাঁ ভুইয়ো ধক শনহলা!
বেগে গত্তন রংধং।
ওজোর আওচ পুরোদন।
রেঙেঁ গীদে হোইহুল্লা!

১৯/১০/২০১৭

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *