icon

চিগোন আওজ ( চাকমা কবিতা )

আলোময় চাকমা

Last updated Jan 5th, 2020 icon 299

চিগোন আওজ

আলোময় চাকমা


পার্বো বাজর থক কুবি কুবি।
সাগরর হোচপানা মনত জুবি।
বানিম্মোই ঘর মোনো পিদিত,
যুনি তুই ম’ বুগোত এজস ফিরি।

চানা, সিংগবা, ওজোলেং…
গুধিত থোইদিম ফুলবারেং।
হাক্কন তদকতক তদকতক গল্লে,
ছারা গুরি পারং মুই গারেং।

তাগলক পাদি দিম ছড়ানত।
যে ছড়ান ন’ শুগোয় হরানত।
দোগোন, ভধং, জুরগো পুদিপুদি,
জায়জুগোল গুরি থোইদিম ঘরানত।

দগিনোদি তুলিম ইজোরান।
এক লাগার গুরি পিজোরান।
সাঙুঁদোরোত্তুন দেঘং পারা,
আঝির য়ুঝির তর মুজোঙান।

ইরো পুন্দোরিয়ান কাবিম জুম।
যে উজু উয়ে দজরান থুম।
ধান, সুধো, বীজবিজিদি….
গুনি গুনি কুজিম্মোই দচ কুরুম।

সাবারাং, ফুজিঁ চারা চারা,
আধ ভাবেলে পাহছ পারা।
ছিদিদিম হায়কুরে। তোন রানদে
জেঁঞেঁত গল্লে অয় পারা।

অঘুর বারিজে লামিলে,
দারবো দারা ন’ মিলে।
আকাবা থোই দিম দগা বাচ্ছুন,
সেক্কে জুমান কাবিলে।

হুচ্ছেমুচ্ছে অবচ্যে মোন ঘরান।
দর’মরঅ হাঙাঁড়া কেম দ্যে ইজোরান।
ত’ করত পুড়িনে সাতবোন তারা গুনিপেলে,
আঝিপুঝি পুরেব’ পরান, মর আওজচান।


মডেলঃ- স্বস্তি ১৩/১০/২০১৭

প্রসঙ্গঃ
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Author
জুম থোক ন' থোক তুও আমি জুম্মো। মোন-মুড়োউনদো এব' গলি ন' যান। মুজুঙেঁদি কাবিবংগোই জুম তুই থেচ ম' লগে...

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *