icon

বুব স্বমন! (চাকমা কবিতা)

আলোময় চাকমা

Last updated Dec 16th, 2019 icon 253

বুব স্বমন!

আলোময় চাকমা

মর স্বমনানি বিজেরাং গভীন রেদোর আন্ধারত।
মন গাঙঁর হুম্বুগত,
ঘুমলেজা ত’গুরি ভাবনাত লামং।
আজু – পিজু আমলর,
সুদিন মাধানর রাঞ্যাঁ, মোন, মুড়ো,
বাজপাদা ছেঁইয়া ঘরানি….
যিদু বাঝী আঘে এব’
পিজুম বাজে বাজে,
আলুলো দুলুলো মেইঁয়ানি।
আ লেবেদে আঘে আদুলি আদুলি হোচপানা,
জুম ঘরর থবাগত।
বিজেরাং স্বমনানি মুই মুড়োছেরে নুন্যেশিলো কুওগাঙত।

স্বমনানি বিজেরাং মরা মরা ছিনেপাদা বিজগত।
মাজারা আধাং হুড়ি আধেই,
পল্লাপল্লি পিত্থিমীত।
হুদু আঘে আওজর চম্পক নগর।
যিদু এল’ তর – মর,
জ্ঞেদি – গুত্তি বেক্কুনর,
স্বাধীন স্বর্গরেজ্য। বিজেরাং আমিজে,
সুঘর স্বমনানি তুজিমপুরো, যিদু এল’ দ্বি চোঘত।

মর স্বমনানি বিজেরাং হোজচে গাবুরির দ্বি চোঘত।
ইক্কে দ’ তে চিগোন নয়।
নিজ’ মন ধগে কধা কয়।
স্বমনে স্বমনে এ মাধান,
থক চাং তা মনান,
উদ’ পাং পাং, আ ন’ পাং।
ভাবনাত লামং,
অঘুর দজ্যার গঙাঁর নালত।
বিজেরই চাং গাবুরি ইরুক কি জবের তা মনানত।

স্বমনানি বিজেরাং ঘুমানি ত’ গুরি দ্বি চোঘোত।
দিন যায় রেত এজে,
স্বমনানি চোঘত ভাজে।
ভাজি যায় ছড়া নালে,
ঝড়ামাল ওই অনালে।
তুও স্বমন দেঘদে দ’ মানা নেই।
সেনেত্যে দ’, তরে দেঘং স্বমনে…
“দিঘোলী বাগত চত্তন মোষ”
সমারে বেড়র চে ননন – ভোজ “।
ভাবর অলে ম’ কধা,
গপ মারর নানাগান নিবিরোত।
বুব’র স্বমন হালিক, মাত নেই মর এ মুয়োত!!!

০১.০৬.২০১৭

Share:
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

আলোময় চাকমা

Subscriber

Follow আলোময় চাকমা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *