icon

ইরুক ফগুনোত

Jumjournal

Last updated Apr 2nd, 2019 icon 133

ইরুক ফগুনোত

ইরুক ফাগুনোত তরে সবন দেগিবের আহওঝ এল’ পরানি
সেমে ফুলর কজমা এ্যালানিত,বিরেজ পেগোর থুবো ফাগুনো মেলোনিত
সোজ পিনোন পিনি,নাকশ ফুল চুলত গুজেই
টেঙত হারু ঝনাত ঝনাত আবাজে
মর সাঙুদোরত হুচ ভাবেয় জাগা জুরিবার কধা এল’ নাগরি।।

জুনোপহরত ম কায়,জাগা লবে গায় গায়
কুঝি কুঝি রেবেক ফুলোর পাগোরে
ছিদি পরিবো তর নোনেয় নোনেয় কধানি।
তর কজই রঙ ছিদেব’ চেরোকিত্যা কজমা রান্যেত, কিরবে বেল ফুদোন্দিত
বিঝু ফুল ফুদিবাক মোনে মুরোয় রিজেব ঝারর ডাগোনিত।
তুই অবে মর রিজেব ঝারর পরানবি
অরিঙে মোনত কুঝি রান্যেত সয় সাগর জাগা ঝুরি তবে
পুও পুও গীদর হেংগ্রঙর লবিয়দিত।
তুই অভে মর মোন মুরোর চিদদিঘোল সমারি
ছদরক ফুলর তুমবাঝে ছিদিবো গমপানা মোনবি।।

Share:
জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - [email protected] এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Jumjournal

Administrator

Follow Jumjournal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *